Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samhällsmedicin och folkhälsa

Folkhälsoepidemiologi

Gruppen som arbetar inom folkhälsoepidemiologi består av forskare från olika discipliner – näringsepidemiologi, allmänpraktik, statistik och klinisk dietetik. Organisatoriskt är forskarna anslutna till Enheten för samhällsmedicin och folkhälsa inom Institutionen för medicin. Fysiskt befinner sig gruppen på Hälsovetarbacken, byggnad 7 och fungerar administrativt ihop med Enheten för allmänmedicin.

Målsättningen för forskargruppen är

  • Att dokumentera hälsoutvecklingen i populationer med hänsyn tagen till skillnader mellan tidigt och sent födda födelsegrupper. Exempel på detta är bevakning av fetma hos skolbarn; jämförelse mellan kardiovaskulär och mental hälsa hos medelålders grupper; och jämförelse mellan hälsoindikatorer i tidigt eller senare födda äldre populationer. Dessa jämförelser hänvisas ofta till studier av ”sekulära trender”.
  • Att använda sig av longitudinella data från prospektiva populationsstudier för att dokumentera rollen av livsstilsindikatorer i varierande sjukdomsetiologier. Dessa faktorer inkluderar diet, fysisk aktivitet, socioekonomisk status, rökning & alkohol, mental stress, liksom interaktionen mellan genetisk mottagliga faktorer.
  • Att bibehålla speciellt fokus på kvinnors hälsofrågor, som inkluderar genusjämförelse (om möjligt) och i studier av enbart kvinnor, för att utföra deskriptiva och jämförande studier mellan generationer och över livscykler.


Specifik metodologisk målsättning inkluderar

  • Utveckling av bättre instrument för att samla giltig data av intresse, t ex kost, fysisk aktivitet, kroppssammansättning.
  • Tillvaratagande av förbättrade statistiska metoder som studerar skeenden på lång sikt med hjälp av multipla examinationer, i relation to hälsoresultat senare i livet.
  • Optimerad användning av biobanker samt sociala, medicinska och andra register för att identifiera skeenden i relation till ett varierande antal hälsoresultat. Ytterligare registerdata kommer att användas i fastställandet av skeenden och resultat hos icke deltagare och bortfall.
     

Arbetsområde 3: Övervikt och fetma under livscykeln

Läs mer på enheten för folkhälsoepidemiologis hemsida

Socialmedicin

Forskargruppen inom WAG har lite olika inriktning men gemensamt är kunskap om hälsovetenskaplig forskning. Några är mer inriktade mot forskning om alkohol medan andra är mer inriktade mot forskning om kvinnors arbetsliv, stress och psykisk hälsa.

Gunnel Hensing
Gunnel är huvudansvarig för WAG studien och chef vid enheten för socialmedicin. Hon är också professor i socialmedicin och utbildad socionom. Hennes huvudsakliga forskningsområde handlar om arbete, hälsa och sjukfrånvaro. Hon har bland annat forskat kring skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor och samband mellan sjukfrånvaro, arbete och alkoholvanor. En stor del av hennes forskning har gjorts inom ramen för WAG-projektet och hon har omfattande erfarenhet av att leda forskningsprojekt. Gunnel undervisar också på läkarprogrammet och på det folkhälsovetenskapliga programmet på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Telefon: 031 - 786 68 62
E-mail: gunnel.hensing@socmed.gu.se

Fredrik Spak
Fredrik är lektor på enheten för socialmedicin. Han är psykiater och har en lång erfarenhet av forskning och arbete inom hälso- och sjukvården kring missbruksfrågor. Vid sidan av sin forskning undervisar Fredrik på läkarprogrammet och på det folkhälsovetenskapliga programmet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Fredrik var med och startade det första WAG-projektet som påbörjades i mitten på 1980-talet och har omfattande kunskaper kring kvinnors hälsa och alkoholproblem.
Telefon: 031 - 786 68 69
E-mail: fredrik.spak@socmed.gu.se

Jesper Löve
Jesper är biträdande lektor på enheten för socialmedicin och arbetar som projektledare för WAG. Han är beteendevetare och har doktorerat i arbetsmedicin med fokus på stress och prestation bland unga vuxna. I sin forskning har Jesper bland annat fokuserat på sociala skillnader i hälsa och sjukfrånvaro men även om orsakerna till skillnader i hälsa mellan kvinnor och män. Förutom arbetet som projektledare i WAG och pågående forskning undervisar Jesper på läkarprogrammet och på det folkhälsovetenskapliga programmet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Telefon: 031-786 68 68
E-mail: jesper.love@socmed.gu.se

Solveig Lövestad
Solveig är utbildad folkhälsovetare och arbetar som biträdande forskare på enheten för socialmedicin. Hon arbetar med att organisera och dokumentera databaserna från tidigare WAG studier. Utöver detta undervisar hon på det folkhälsovetenskapliga programmet och på kursen i global hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Telefon: 031-786 65 26
E-mail: solveig.lovestad@socmed.gu

Arbetsområde 2: Psykiska sjukdomar under livscykeln

Läs mer om WAG på Enheten för socialmedicins hemsida
 

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2013-04-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?