Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Transfer och kommunikation

Med Transfer menar vi att aktivt överföra kunskap från epidemiologisk forskning till hälsofrämjande och preventiv verksamhet i hälso- och sjukvården. Vi arbetar för att sprida kunskapen om EpiLifes forskning via olika kommunikationskanaler regionalt, nationellt och internationellt.

Ett framgångsrikt preventivt arbete för förbättrad hälsa i befolkningen är beroende av effektiv spridning av kunskap och det är viktigt att utarbeta och utveckla strategier för ett verksamt överförande av kunskap till samhället för hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. Vi arbetar även med den tredje uppgiften via press och media i nära samarbete med informationsavdelning vid Sahlgrenska akademin.

Forskningsresultaten skall också vidarebefordras till andra forskargrupper. Ett nätverk av deltagande centra inom primärvård och sjukhusvård i regionen underlättar implementeringen av forskningsresultat från EpiLife till regionens hälso- och sjukvård genom interventionsstudier. I nära samarbete med FoU-enheter i primär- och kommunal vård utvecklas ett brett nätverk av vårdcentraler som bland annat deltar i randomiserade, kontrollerade studier, implementeringsstudier och fokusgruppsstudier. Detta nätverk kommer också att spela en viktig roll i epidemiologisk övervakning av exempelvis övervikt samt kardiovaskulär riskfaktorkontroll och preventivt arbete. En viktig del av forskningssamverkan är utvecklingen av datafångst i datajournaler för forskningsändamål.

Ett projekt inom Transfer är utveckling av ett Forsknings- och utvecklingsnätverk i primärvården. Forskningsnätverkets uppgift är att initiera och främja interventionsstudier i primärvården för utvärdering av implementering av epidemiologiska forskningsfynd. Projektet rör hur epidemiologiska forskningsfynd kring risk- och friskfaktorer kan implementeras i den kliniska vården, det vill säga
• hur kan interventionsstudier i primärvården och i befolkningen initieras och stimuleras för att testa riktigheten och effektiviteten av de fynd man erhåller via epidemiologisk forskning?
• Hur kan infrastrukturen för forskning i primärvården byggas upp för att främja interventionsforskning?

En alltför liten del av interventionsstudier och kunskapstestning sker i primärvården, trots att det är där den största delen av vården sker. Forskningsresultat, erhållna från studier vid sjukhusanslutna kliniker, kan inte direkt appliceras på patienter som behandlas i primärvården.

Ett nätverk bildades 2009 och har bidragit till att väva ihop projekt inom olika delar av regionen. Detta bygger på att det finns en fungerande informationskälla för alla projekt i regionen. En redan etablerad webbsida, där projekt finns inlagda, uppdateras kontinuerligt och samtliga FoU-projekt i primärvården i regionen läggs in på denna sida.

Ett nätverk kan också via en eller flera erfarna forskningsledare väva samman mindre projekt till ett samlat större regionalt projekt, där ingående delprojekt vart och ett kan utgöra underlag för lokala studier för en eller flera personer, men som alltså utgör en del i ett stort övergripande projekt. På detta sätt kan man exempelvis engagera ST-läkare, folkhälsovetare, masters-studenter och andra FoU-intresserade i delprojekten och också gemensamt söka större forskningsmedel i regionen och nationellt.

Ytterligare en väg att sprida kunskap om EpiLifes forskningsresultat och inlemma dem i vården är att arrangera uppdragskurser i samarbete med VG-regionen, VG-regionens folkhälsokommitté och Sveriges Kommuner och Landsting för implementering av evidensbaserad prevention. Kurser 7,5 hp och 5 hp ges i ”Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården” som uppdragsutbildning i samarbete med VG-regionen (se Hälsolyftet).

EpiLifes populärvetenskapliga aktiviteter 2007-2011

EpiLifes populärvetenskapliga aktiviteter 2012-2013

FoU-enheter primärvård

FoU-arbeten inom primärvården 

 

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2014-03-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?